Participants (the link points onto the abstracts of the participant, all abstracts are published in author's edition)

 1. Darafsheh Mohammad Reza
 2. Karim Ahmadi
 3. Mohammad Shahryari
 4. Neda Ahanjideh
 5. Pankaj Kumar
 6. Swapnil Srivastava
 7. Vipul Kakkar
 8. Vivek Kumar Jain
 9. Averkin Evgeny
 10. Afanasiev Anton
 11. Buturlakin Alexandr
 12. Galt Alexey
 13. Goncharov Maxim
 14. Gorshkov Ilia
 15. Grechkoseeva Maria
 16. Dudkin Fyodor
 17. Zvezdina Maria
 18. Kaygorodov Ivan
 19. Kargapolov Andrey
 20. Kiselyov Dmitry
 21. Konysheva Elizaveta
 22. Krivonogov Andrey
 23. Kuznetsov Alexandr
 24. Kulikova Olga
 25. Kurmazov Roman
 26. Lodeyshchikova Victoria
 27. Lytkin Daniil
 28. Lytkin Yury
 29. Lytkina Daria
 30. Mamontov Andrey
 31. Manzaeva Nomina
 32. Maslova Natalia
 33. Milent'eva Maria
 34. Odintsova Natalia
 35. Polyakov Sergey
 36. Filippov Konstantin
 37. Shlyopkin Alexey
 38. Shmel'kov Konstantin
 39. Shpon'ko Andrey